זה תלוי בכל האיברים שיש בפונקציה, מה שכתבת בוודאי לא נכון תמיד נגזרת שלילית — זה אומר שהפונקציה יורדת
יש פונקציות שורש עם קיצון תעשה טבלה ותבדוק מה קורה עם ערכי איקס קטנים מ1

Windows 10 ומעלה Windows 7 ומעלה תמיכה הטכנית: ימים א-ה בין השעות: 20:30-08:00, ו' עד 13:00.

18
קוד:מציאת נקודות קיצון ותחומי עלייה וירידה
כשמציבים בנגזרת לצורך מציאת תחומי עלייה וירידה מה שחשוב אם התוצאה חיובית או שלילית
נקודת קיצון
מעריך שתוך חצי שעה הוא יהיה שם
הנגזרת
ניתן לראות שאין לו קיצון
אם משמאל הפונקציה יורדת ומימין עולה זה מינימום אם תוצאת הגזירה השנייה גזירה על תוצאת הגזירה הראשונה היא חיובית באותה נקודה אזי הנקודה הנבדקת היא נקודת מינימום מקומית — נקודת מינימה
הנגזרת חיובית בכל תחום הגדרת הפונקציה ולכן הפונקציה עולה תמיד אם בסביבת הנקודה הפונקציה עוברת משליליות לחיוביות זו נקודת מינימום

נקודות קיצון פנימיות אלו הן נקודות גבוהות או נמוכות מהסביבה שלהן בשתי הצדדים שלהן.

13
מציאת נקודות קיצון
הדרך היעילה ביותר למציאת נקודות קיצון של פונקציה היא באמצעות שימוש ב
מציאת נקודות קיצון וקביעת סוגן
אם בסביבת הנקודה הנגזרת עוברת מחיוביות לשליליות זה אומר שהפונקציה עוברת מעליה לירידה וזו נקודות מקסימום
מציאת נקודות קיצון וקביעת סוגן
ההפך לא תמיד נכון - יכולה להיות שווה לאפס גם בנקודה שאינה מקסימום או מינימום, אלא או אחרת