שיטה זו הייתה נהוגה בעבר בקרב רוב לקראת עוד הוא ציין כי הכנסת ה-23, התכנסה שלשום, ב-16
אין אי השתתפות של חברי המפלגה בתהליך הפוליטי כמעט ואין רמת המועמדים כל נבחר נבדק על ידי הועדה בציציות לגבי כישוריו ויכולתו,לכן רמתו בהכרח גבוהה יותר

בכנסות ה-18 וה-19 נבחרה הוועדה 6 ימים אחרי כינוס הכנסת ובמצבים אחרים הדבר נעשה ביום כינוס הכנסת.

6
ועדה מסדרת (הכנסת)
ועדה מסדרת היא שיטה להרכבת רשימת מועמדים של לקראת
פריימריס או ועדה מסדרת
כיום אף מפלגה גדולה אינה בוחרת את מועמדיה בשיטת הוועדה המסדרת אם כי רשימות ו ל הורכבו על ידי ראש הרשימה
ועדה מסדרת (הכנסת)
בשיטה זו מוסדות המפלגה ממנים ועדה, המורכבת מבכירי המפלגה, לשם הרכבת רשימת המפלגה שתוגש לוועדת הבחירות המרכזית לרוב ראש הרשימה נבחר עוד לפני הרכבת הוועדה, בבחירה נפרדת במוסדות המפלגה
טוהר המידות בשיטה זו ,האפשרויות לפגיעה בטוהר המידות ,ולהיווצרות קשרי הון ושלטון , מועטה ביותר לדבריו, ״כחול לבן רוצים לבצע בכנסת מחטפים לא דמוקרטיים שלא נוכל להסכים להם
יתרון נוסף הוא עלותה הכלכלית הנמוכה של השיטה, לעומת שיטות הבחירות המקדימות ביבליוגרפיה: כותר: פריימריס או ועדה מסדרת - מה עדיף? שיטת הוועדה המסדרת יתרונה בכך, שהיא מאפשרת בקרה על רשימת המועמדים לעומת שיטות של בחירה על ידי גוף בוחר, בהן הרכב הרשימה אינו צפוי מראש

היא תהיה מוסמכת להחזיר לרשימה אישים בולטים שנפלטו ממנה, להצניח אליה אנשי רוח וחזון ואולי גם לפסול מהתמודדות אנשים בעלי עבר מפוקפק.

2
הכנסת: להקים ועדה מסדרת במליאה בפתיחת השבוע הבא
במפלגות ה, מורכבות הרשימות על ידי ועדות מסדרות שבהן חברים רבנים חשובים, ומכונות "" ב וב או "" ב
ועדה מסדרת
לכן, ניתן להרכיב רשימה שתיתן ייצוג לכל הקבוצות ולכל המגזרים שבמפלגה, לגוון את הרשימה, וגם לצרף מועמדים איכותיים שאינם עסקנים פוליטיים או מועמדים חסרי השפעה בקרב חברי המפלגה או מוסדותיה
פריימריס או ועדה מסדרת
כמה מילים על חשיבות למיקומה של דמוקרטיה כצורת ממשל לפני הסכום והמסקנות ,יש לזכור, כי דמוקרטיה בצורת ממשל בה העם הוא הריבון, הוא מקור הסמכות השלטונית
על הוועדה לגבש הצעה להרכבן של ועדות הכנסת הקבועות על יושבי הראש שלהן, ולהביא את הצעתה לאישור הכנסת היו חברי כנסת בולטים שהתקשו להיבחר בשיטות אלו, הדורשות גיוס עוצמה פוליטית או פרסום ציבורי גדול
קשר בין חברי המפלגה ונבחריה חברי הכנסת יעדיפו להתמקד בעשייה פרלמנטארית ולשאוף להישגים למרות העשייה האפורה, ולא בתשומת לב של אמצעי התקשורת וההכרח שמירת הקשר עם חברי המפלגה כמעט כל המפלגות המשיכו להרכיב את רשימותיהן לפי שיטה זו בכל מערכות הבחירות, עד ל בשנת

מכיוון שחברי הרשימה ממונים ולא נבחרים הרשימה משקפת פחות את רחשי הציבור ודעת הקהל.

29
ועדה מסדרת (הכנסת)
תופי הבחירות כבר מהדהדים לאחרונה שוב עלה הנושא הבחירות לסדר היום ציבורי, מה עדיף שיטת הפריימריס או הוועדה המסדרת? המרת השיטה גרמה לשינוי באופי הרשימה, לעומת הרכבה בבחירות קודמות, שבאה לידי ביטוי בדחיקת רבים מוותיקי המפלגה ובחירת מועמדים צעירים
ועדה מסדרת (הכנסת)
לאור המהומה הפוליטית וחילוקי הדעות הקשים בכנסת ה-23, הוציא היום היועץ המשפטי של הכנסת עו"ד חוות דעת המורה ל לכנס את מליאת הכנסת בראשית השבוע הבא לשם הקמת הועדה המסדרת, וזאת אם כחול לבן והליכוד לא יצליחו להגיע להסכמה
פריימריס או ועדה מסדרת
אלא שהשיטה הזאת, שהייתה אמורה להיות חגיגה של דמוקרטיה, הפכה את הדמוקרטיה לשוק