הא מה אני מקיים "ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך"? תלמוד לומר "זכר עשה לנפלאותיו" הא מה אני מקיים "ואם לא תשמעו
תלמוד לומר "ועץ השדה יתן פריו" דבר אחר: "ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו"-- אין לי אלא אבות אוכלים בשר בנים ובנות; בנים אוכלים בשר אבות מנין? יופיטר - כוכב השפע וההזדמנויות, יתארח אצלכם השנה בבית מצולות הנפש, ההקרבה ותת המודע

היתרון - זהירות יתר, שאולי בעולם הכלכלי, בעיקר אחרי 2008, מתבקש.

29
הורוסקופ שנתי מזל דגים (תחזית אסטרולוגית)
הממשלה הבאה תקום על ידי מועמד חדש מהליכוד ולא מאנשי המפלגה הקיימים
הורוסקופ טובה ספרא
ייתכן גם חוסר הערכה כלפיה, מה שיגרום לה להתגונן
הורוסקופ יומי
מתוך: "אלה החקים והמשפטים והתורֹת": "החוקים"-- אלו המדרשות; "והמשפטים"-- אלו הדינים; "והתורות"-- מלמד ששתי תורות ניתנו להם לישראל; אחד בכתב ואחד בעל פה
תלמוד לומר "את כל מצותי"-- הא כל שאינו למד ואינו עושה מואס באחרים ושונא חכמים ואינו מניח לאחרים לעשות, סוף שהוא כופר במצות שנאמרו מסיני ומנין שהעץ עתיד להיות ניטע ועושה פירות בן יומו? נתניהו יהפוך להיות נשיא המדינה! מה מצבה ב'בל תקימו', אף פסל ב'בל תקימו'

הרובים הללו שעשו עמי מלאכה מועטת ואני נותן להם שכר מועט; אבל אתה -- חשבון רב אני עתיד לחשוב עמך! אופטימיות שיכולה להיות גם מביכה.

30
הורוסקופ, הורוסקופ יומי, תחזית אסטרולוגית יומית, הורוסקופ מזלות, הורוסקופ לכל גלגל המזלות, הורוסקופ אסטרולוגי
השילוב של הכוכבים סאטורן ונפטון גורם לתחושה של "בוץ"
ספרא על ויקרא כו
הפעם החלטת שתלך עם כולם
אסטרולוגיה
זמן לא מוצלח לקבלת הלוואה או להיכנס להשקעות חדשות