קינות אומרים עד חצות היום אין ענין בתשעה באב להיות דווקא יחף, אפשר ללכת עם נעלי בית שאינם עשויות מעור
שולחן ערוך תקנט,ג ומשנה ברורה שם ס"ק י"ג ונטעי גבריאל מילואים להלכות בין המצרים עמוד סג ואפשר להמשיך את הקינות גם לאחר חצות היום, אך עיקר הענין הוא לאמרם עד חצות כדי לא להסיח את הדעת מהאבילות ויעשו מלאכה אחרת בזמן הזה

במגזר הציבורי ועל פי הסכמים קיבוציים שונים, עובדים רשאים להיעדר בימי הבחירה בנוסף לימי החופשה השנתית.

25
תשעה באב (זכות)
שלום, כמה שאלות לט"ב, 1
תשעה באב (זכות)
המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו, אם כי עליו לשקול אותה, ולסרב לה רק מנימוקים ענייניים
שאלות בהלכות תשעה באב
אם לא האם אפשר להמשיך את הקינות אחרי? בכל מקום שבו יש הסכם אישי או קיבוצי או נוהג המיטיב עם העובד יותר מאשר החוק, יש לנהוג לפיו ולא על פי החוק תשעה באב חל בשנת תשפ"א ביום ראשון ט' באב 18
האם יש עיניין להיות דוקא יחף? וכאשר ממשיכים לומר קינות אחרי חצות היום אין יושבים על הספסל עד שגומרים לאמרם
ככלל, עובדים אינם זכאים להיעדר מהעבודה במהלך יום זה בגדים פשוטים הכוונה לבגדים של יום חול רגילים ולא לבגדים מיוחדים

אם מסיימים את הקינות מאוחר אז אומרים את עלינו לשבח של שחרית מאוחר, האם אפשר להגיד זאת גם אחרי חצות היום או אפילו בזמן מנחה כבר? עד מתי אפשר לקרא קינות? גם אם גומרים את הקינות מאוחר אומרים אחר כך 'עלינו לשבח' אף אם זה מאוחר לאחר חצות היום.

14
שאלות בהלכות תשעה באב
במקרה שעובד נוטל חופש ביום זה, היום יופחת ממכסת ימי החופשה השנתית העומדים לרשותו
שאלות בהלכות תשעה באב
בניגוד ליום חופשה לבחירה, המעסיק אינו חייב להיעתר לבקשתו של העובד, אולם עליו לשקול אותה ואם הוא מסרב, עליו לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים
שאלות בהלכות תשעה באב