ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו המה מרכבה והיכל לשכינתו יתברך שהיתה השכינה ממש בקרבם, כי היכל ה' המה, ובקרבם ממש היתה השכינה קובעת דירתה והארץ כולה היתה מאירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליא של מעלה עם פמליא של מטה והיה המשכן אחד ומנגד אם יפסיקו יגרם הפסד למורים, וגם התלמידים יזדקקו אח"כ למאמץ נוסף לחזור למסלול הלימודים, ואולי יצטרכו עקב כך שיעורים נוספים
ואם המטרה בריאותית, כמו אנשים שרגילים לשחות כל יום כחצי שעה בבריכה, למנהג יוצאי ספרד מותר עד שבת חזון, ואחר שבת חזון ראוי להחמיר, ולמנהג יוצאי אשכנז אסור בכל תשעת הימים ובמ"ב תקנא, ע, כתב עפ"י א"ר ודג"מ ודה"ח, שרק בהבדלה או כשהם חלשים, מותר להם

שחור הליל עדיין מציץ מן החלון, אבל כוכב קטן מנצנץ, חותר לו בחושך.

4
איסורים בימי בין המצרים
יז - דיני בנייה בתשעת הימים
ימי בין המצרים ותיקון חצות
וישתדלו לעסוק בעיקר בהכנות עסקיות לקראת הימים שאחר תשעת הימים
מרכז הלכה והוראה
וכן הדין לעניין רחצה בים ובנהר, שיש בהם דמיון לטיול הן מצד ההנאה והן מצד הסכנה
בימים אלו אסור מצד להסתפר ולכבס בגדים ועי' בספר אבלות החורבן עמ' 155
אולם כיום בארץ ישראל הצער ממניעת הרחצה רב, ובאופן זה לא נהגו להחמיר חששות אלו הובאו בספרי ההלכה

נוהגים שאין נושאים נשים משבעה עשר בתמוז ואילך עד אחר , שאין זה סימן טוב, ועוד שלא יהא נראה כאינו חושש להתאבל על ירושלים.

20
מה מותר ומה אסור בבין המצרים?
הם לא יודעים על הקשר שלנו
מאמרים
בכלל איסור יין כלול גם מיץ ענבים, אבל משקאות חריפים כוויסקי או בירה - מותרים
איסורים בימי בין המצרים
חתנים מקהילות שנוהגות לערוך חתונות עד סוף חודש תמוז, רשאים להזמין לחתונתם תזמורת רגילה, שאין שמחת חתן וכלה בלא כלי זמר