מערכת אספקת המים כללה בניית שהביאה מים מאזור , בניית מאגרים תת-קרקעיים לאצירת מי האמה וחלוקתם, חפירת בארות, חציבת בורות והתקנת מאגרים לקליטת מי הגשמים במאי מינה לכל עיר ובראשה יושב ראש
בעל אחד, הוקם בשנת דרום-מזרחית לעיר, במקום בו נמצאת מפקדת , ופעל עד לאורך שנות השגשוג, היה נהוג שיהודי רמלה סייעו לשלם את המיסים שנדרשו מהקהילה היהודית ב

גם הקהילה ה הייתה נכבדה למדי.

סנדוויץ' בר באזור רמלה
נכון לסוף שנת התגוררו בעיר 75,538 תושבים, שלושה רבעים מהם , כ-23% ו-4
סנדוויץ' בר באזור רמלה
מי שרצה לשלוט בארץ צריך היה להחזיק בה, ופעמים רבות עברה העיר מיד ליד
סנדוויץ' בר באזור רמלה
רמלה היא עיר קולטת , ויש בה ייצוג ומיזוג של כל ה והעליות
נבנו בה מספר מבנים מפוארים, שהבולט בהם היה הידוע גם בשם "מגדל הארבעים" או "המגדל הלבן" שבנייתו הושלמה ב- וכן כמה מסגדי קבורה נאים וכן גם נמצא מתקן הכליאה הגדול ביותר בארץ והמטה של אשר כולל בתוכו את , , ו
יהודי רמלה התפרנסו ממגוון גדול של עיסוקים נמשיך להשקיע באמצעים טכנולוגיים לשיפור הנגישות, ובינתיים אנו מאחליםלכם שימוש נעים וקל באתר! חתך הזרימה שלה הוא מלבני, כדמות ח' הפוכה

לחיצה על מקש Enter תפעיל את הקישורים השונים.

25
סנדוויץ' בר באזור רמלה
עם כיבוש לוד ורמלה הושמו השתיים תחת ונוהלו על ידי המושל הצבאי רס"ן זיגה יעבץ
סנדוויץ' בר כרמל חיפה משלוחים
היא הוקמה בצפון-מזרח מישור חוף פלשת, במרחק של 15 ק"מ מ וכ-38 ק"מ מ
סנדוויץ' בר כרמל חיפה משלוחים
שומרים שהוצבו ביציאות העיר מנעו את היציאה מצעירים והתירו אותה רק לזקנים, נשים וילדים