בעת ההמלטה, הנקבה מסייעת לוולד ברגליה כיום יש ברשות הטבע והגנים מאגר מידע עצום המשמש מקור ידע משמעותי
הדרו של הטבע מופיע עוד במזמורי , בתקופת ה העמידו רבים את הטבע במרכז יצירתם, מציגה תיאורי טבע רבים ובפרט בתחום ה והטבע נתן את שמו לזרם וכן בענפי אמנות נוספים ישנם עטלפים שמשמיעים את הקולות הללו באמצעות אפם ולא רק מגרונם

במדינות רבות אף חתמו על אמנות בינלאומיות להגנה על עטלפים, וקיימים מספר ארגונים וולונטריים הפועלים לשימורם.

11
הגנת הטבע
עקב כך, ובשל סיבות נוספות, פוצלה באוניברסיטאות הוראת מדעי הטבע בשתי פקולטות נפרדות, ו
מצאתי חיה פצועה, מה לעשות?
יותר מאלף מיני עטלפים מעופפים ברחבי העולם
עטלפים
וקשה הדבר מפני שהאינטרסים המיידים חזקים תמיד מכל ראיית האינטרסים של העתיד
כוללים , , , ו בואו איתנו למסע מופלא בין פלגי הדן ותראו שאין עוד מקום נוסף בארצנו הקטנטונת המקבץ בתוכו, על פני שטח כה קטן, ריכוז חשוב וייחודי שכזה של נופי מים, צומח, סיפורים היסטוריים וממצאים ארכיאולוגים בעלי חשיבות חובקת עולם! וגם על הפניה לפרטים נא לפנות — השדה לא יקום לפנות, והפרדס לא יבוא לאמור, ולא הגבעות ולא החולות, אין להם פה ולא דיבור, והים ששופכים בו ערמות אבנים להיות למרינה אין לו דיבור, והמדרון ההררי שחוצים אותו כאילו חתכו בגבינה ומשאירים במקומו פצע פעור וצועק — צעקתו אין לה דיבור, וגם קו האופק העדין שנשבר והפך כולו לקוביות ישר משולחן המהנדס — אין לו דיבור, וכל האילמים הללו, כל מיני צמחי בר קטנים וכל מיני לטאות מפוחדות קטנות, וכמה ציפורים מנתרות קטנות — מי יישמע להן אפילו אם יצעקו עד לב השמים
קשה להאמין, אך רוב מיני עטלפי החרקים בישראל 29 מתוך 32 מצויים בסכנת הכחדה בכדי לעוף העטלף אינו נזקק להמראה הדומה לזו של עופות — הוא פשוט מפיל את עצמו מענף או מנקודת אחיזה בתקרת מערה, וממשיך את המומנטום שנגרם על ידי הנפילה

הטבע כולל למשל את הקיימים, המראות השונים של חילופי , ה וה, ה ה, ה ועוד.

23
רשימת האתרים הפתוחים לציבור
פרגסון הקדיש את חייו לציור ריאליסטי של עולם החי — עולם הולך ונעלם במקרים רבים — ובתפיסתו על מנת לצייר את בעל החיים הכרחי להכיר את אורחות חייו, את התנהגותו ואת האנטומיה שלו
טבע
עם זאת עולות טענות כי השפעותיו השליליות של האדם על הטבע יגרמו בעצמן לאסונות כבדים, טענות שמצאו ביטוי ב שונים בעשורים האחרונים
הגנת הטבע
נוסעים על כביש מספר 38 וממנו לכביש מספר 353