מתוך חמשת המפעלים רק שניים מפוקחים באופן וולונטרי: חברת ביצי הכפר וחברת צ'אם, המעסיקות מפקחת וטרינרית מטעם משרד החקלאות, הבודקת באופן קבוע את משלוחי הביצים מיד עם הגעתם למפעלים מהמשווקים כיום קיימים חמישה מפעלים לייצור מוצרי ביצים, כמו נוזלי ביצים, אבקות, ביצים קשות, חביתות ופשטידות עבור לקוחות מוסדיים גדולים
הביצים המאושרות לשיווק מתחלקות לשתי קטגוריות: ביצים מסוג א' משווקות לרשתות הקמעונאות, וביצים מסוג ב', שיש בהן פגמים שנחשבים לקטנים, למשל "סדק אור", כזה שלא ניתן לראות בעין בלתי מזוינת, משווקות לתעשייה, שם הן עוברות תהליך של פיסטור על פי חוק זה תפקידי המועצה הם: לתכנן את שוק גידול העופות להטלה, פיטום והדגרה בהתאם להנחיות ולהסדיר את היקף גידול העופות בהתאם לתכנון

כ-12% מכלל הביצים המיוצרות מופנות לתעשייה, בהם עודפי ייצור הביצים.

תפקידי המועצה
נתפס דבר לפי , רשאית המועצה לשמרו עד שבית המשפט או ועדת קנסות, שהוגש לפניהם כתב אישום נגד אדם על עבירה שעבר ביחס לדבר שנתפס, יחליטו מה ייעשה בו; לא הוגש כתב אישום כאמור תוך ארבעים ימים מיום התפיסה — יוחזר הנתפס, ואם נתעורר ספק למי יש להחזירו יכריע יושב ראש הועדה לפי בקשת אדם התובע את הדבר או טובת הנאה בו, או לפי בקשת המועצה הטוענת שהנתפס מגיע לה או שיש לה טובת הנאה בו
משרד החקלאות: אמון במועצת
לדבריו, כתוצאה מכך, נוצר "מצב אבסורדי שלפיו תעשיות ביצים שבחרו לאמץ באופן וולנטרי פיקוח צמוד סובלות ממחסור חמור של ביצים"
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
צור קשר - רשימת בעלי תפקידים תפקיד שם טלפון פקס e-mail הנהלה מנכ"ל שמואל לויט 03-6083201 03-6083231 מנהלת לשכה שירי קרבס 03-6083201 03-5214943 מנהל משאבי אנוש ומינהל יהודה רותם 03-6083202 03-6960151 ס
כך למשל, במסמך פנימי שמיועד לחברי מועצת הלול שנשלח ב-21 באוגוסט נכתב: "האם ביצים שבורות עלולות להפיץ מחלות בעלי חיים? תקציב המועצה מגיע מהחקלאים בענף המחויבים על פי חוק לשלם על כל שיווק של ביצה ועוף, ומקבלים מן המועצה שירותים שונים חובת הצמדה של כל מגדל לקבלן מורשה שיבחר בו לענין שיווק תוצרת הלול, דרכי ההצמדה ותקופותיה והוראות בדבר ביטולה, תנאי ההצמדה וזכויות וחובות הכרוכות בה, וכן הוראות בדבר יישוב סכסוכים הנובעים מכל אלה; ובלבד שמגדל או קבלן מורשה של תוצרת הלול, למעט אווזים, יהיה רשאי להשתחרר מהצמדה כאמור ולהיצמד לקבלן מורשה אחר על ידי מתן הודעה למועצה ששים ימים מראש, או בתום תקופת הצמדה כאמור שעליה הסכימו בכתב המגדל והקבלן המורשה אם אינה עולה על שנה אחת; נקבעה חובת הצמדה כאמור בסעיף קטן א חייב המגדל למסור את התוצרת לקבלן המורשה והקבלן המורשה חייב לקבל ממנו את התוצרת כל עוד ההצמדה ביניהם היא בתוקף; לא קויימה חובה זו, חייב הצד המפר, מבלי לגרוע מאחריותו בשל העבירה, בתשלום הנזק שנגרם לצד השני, לא קיים קבלן מורשה את החובה כאמור רשאית המועצה לבטל הסמכתו כקבלן מורשה
התעשייה בפועל לא מסונכרנת ברמות הייצור שלה לפי ההיצעים שיש בשוק פעמים רבות מסכלים פקחיה הברחות משטחי לישראל, בשיתוף פעולה עם ובית מכס מעברים

המדיניות שננקטה עד היום במועצת הלול לא אפשרה לייצר בצורה יעילה, להצטייד במלאים ולספק באופן שוטף את דרישות השוק התעשייתי".

18
תפקידי המועצה
המועצה קובעת גם את גובה ההיטל שמשלמים המגדלים ושולטת על חישוב התשלום שמקבלים המגדלים
תפקידי המועצה
ביצים כאלה שמגיעות לתחנות המיון, אומרים הגורמים המקצועיים, יכולות לזהם גם ביצים שמגיעות במצב תקין
חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק)
במפעל של צ'אם ב-2016 נפסלו 241 אלף ביצים שבורות, בעוד שבשנה הנוכחית נפסלו עד כה כבר 600 אלף ביצים, שמגיע מהידוק הפיקוח של השירותים הווטריניים