ואם אתם צריכים הפוגה מהעירוניות המתפרצת שלה תדעו שבמרחק קצר תוכלו לזכות בשקט, שלווה ונופים יפים ביס ויאודי, ספוטניק מותחן אימה רוסי
הממצא שהיווה עדות חותכת והטה את הכף לטובת ה"מרחיבים" היה ממצא החומה הרחבה ברובע היהודי של היום, בעיר העליונה של יוספוס, בגבעה הדרום-מערבית של אגן העיר העתיקה על סמך הממצא הקרמי, תוארכה החומה למאה השמינית לפנה"ס

הכתובת נחקקה על גבי אבן מסותתת מהתקופה ההרודיאנית שנלקחה מ, כמו אבנים רבות אחרות, לצורך בניית המגדל.

14
הגבעה
Simons, Jerusalem in the Old Testament, Leiden
העיר על הגבעה, סופרגירל: המלצת יום חמישי
רייך וביליג תשנ"ח ר' רייך, וי' ביליג, "ירושלים, קשת רובינסון", חדשות ארכיאולוגיות חפירות וסקרים בישראל קח, עמ' 180
בוסטון, העיר על הגבעה Boston, The City on a Hill
ו לדוגמה, יכולים להחשב שניהם גבעות או הרים, כמו גם
כן השתמרו יפה קירותיו של שער ציון האיובי בתחומי , ובהם חרכי ירי ומעט מ ה Levine, Jerusalem: Portrait of the city in the Second Temple period 538 B
מ לונץ מורה דרך בארץ ישראל, 1891, הוצאת אריאל, עמ' 100 אתרי של בר-כוכבא טען שעל אף שניתן להציע כי בשלב כלשהו החליט שמעון להרוס את המצודה, אין לייחס אמינות רבה לתיאורים הדרמטיים על פירוק הגבעה עליה עמדה החקרא וכי רק מספר דורות מאוחר יותר הוחלט להרוס את החקרא בר-כוכבא 1989:455-451 12 מכל מקום, מובילה הפרשנות החדשה של ביצורי שטח G לשאלה כיצד תפקד הביצור עם הריסתה של החקרא

ו היוו מחסומים טבעיים להתפתחות העיר לשלושת הכיוונים הללו, ועל כן התפתחה העיר ונבנתה לכיוון.

1
awards.dramadesk.org
מבנים היסטוריים בעיר התחתונה וזיקתם לחקרא גילויים של שרידי הביצור בראש גבעת עיר דוד וזיהויים עם החקרא מאפשרים לשוב ולדון מחדש בשאלות ישנות אודות מיקומם של מבנים היסטוריים נוספים שניצבו על פי המקורות בזיקה לחקרא
סדרת המתח על משכנעת וסוחפת מהשנייה הראשונה
ארמון הלני בין מוסדות העיר התחתונה נזכרים ארמונות של בני משפחת המלוכה מחדייב, אשר התגיירו והפכו לדמויות בעלות השפעה בירושלים של המאה הראשונה לסה"נ
חומות ירושלים
רוב החומות נבנו בהתאם ל הטבעית של העיר וכדי להגן על שלה, ולכן לרבות מהן תוואי דומה, ולעיתים אף זהה
על פי שיטה זאת, אזור החפירה מחולק לריבועי חפירה קטנים ואחידים, הנחפרים בזהירות וביסודיות רבה מהתיאור של יוספוס עולה תמונה אורבנית צפופה המחולקת על ידי תוואי גיאוגרפי טבעי של ערוץ הטירופויון
החומה נחשבת לגדול שבמפעלי הבנייה של אאודוקיה בעיר אך לא היחיד חידושים בחקר ירושלים כ"א, עמ'

וייסע וילך, וישב סנחריב מלך אשור, ויישב, בנינווה".

18
החומה הרחבה
בעקבות חפירותיהם של מזר תשל"א , רייך וביליג 2008 ובהט 2013 , הולכת ומתבררת האוריינטציה האחידה שלשערי המתחם המקודש הפונים דרומה ומערבה
City on a Hill S02E06 העיר על הגבעה עונה 2 פרק 6 לצפייה ישירה
איזכורי הטירופויון מציגים אותו מחד ככזה אשר "הפריד בין העיר העליונה לעיר התחתונה" מלחמת ה, 140 , ומאידך כעמק המחבר בין המבנים המדורגים המצויים משני עבריו מלחמת, ה, 136
העיר על הגבעה, סופרגירל: המלצת יום חמישי
היישוב החדש התפשט על כל הגבעה המערבית והיה תחילה יישוב פרזות ומנותק מעיר האם, אך לימים הוקפה כל העיר חומה