אמנת השירות אנו עובדי חברת בית בלב, רואים את לקוחותינו בדיור המוגן, במחלקות האשפוז ובקהילה כמרכז העשייה שלנו, ושואפים לשפר את בריאותם ואיכות חייהם חטיבות ביניים ותיכון של נשר הוקם בשנת על מנת לתת מענה מקומי לתלמידי העיר שעד אז למדו מחוץ ליישוב, בעיקר בעיר
בני נשר הנשואים שהיו לוחמי ההגנה, גרו בצפיפות בצריפי ההורים בנשר ורצו להיכנס לבתים שהתפנו מתושביהם הערבים בתל חנן, נתקלו בהתנגדות של הסוכנות לאחר הצמצום במספר התלמידים הלומדים במערכת החינוך הממלכתית־דתית נסגר בית הספר, והמבנה עבר לשימוש ה ומשמש כיום שנת 2018 כ"מרכז המוזיקה והמחול" בעיר

בית ספר ישורון נסגר בסוף שנת 2016.

לגוף פרויקט טיפול במוזיקה
על פי תפיסת העולם של מנהל המפעל , נוצרה שכונה צמודה למפעל ובה שני מעמדות החופפים ל הנוהג במפעל — פועלים ומנהלים
לגוף פרויקט טיפול במוזיקה
מרכז רפואי שיקומי ב נשר
עד סוף דצמבר 1947 לא עשתה הנהלת בתי הזיקוק דבר כדי לחזק את הביטחון במפעל
בשנותיו הראשונות, בגלל ריבוי התלמידים, התקיימו הלימודים בשתי משמרות, עד להרחבתו על ידי בניית קומה שנייה הקהילה נוסדה במקביל להקמת בית החרושת אבל במובחן ממנו
המטופלים המגיעים לשיקום בבריאות בלב נשר מאושפזים בחדרים המיועדים לשניים או לשלושה מטופלים תושבי הכפר התנפלו על הנוסעים היהודים שעברו בו

נתיבי התחבורה העיקריים הם: כביש 752 המחבר במישור את שכונות מרכז נשר, תל חנן ובן דור.

23
״עיריית נשר מפקירה אותנו״ • המרכז הרפואי שיקומי של בית בלב
בתחילת עבודתם במפעל היו רוב הפועלים יוצאי
נשר (עיר)
תלמידי בית הספר למדו בחדרים בבתים פרטיים ובצריף
מרכז רפואי שיקומי ב נשר
בית הספר התיכון "נשר", שהוקם בתחילה ב עבר למבנה אשר שימש קודם לכן את בית הספר "בית יהושע", סמוך לבית החרושת "נשר"
התהוות היישוב המבנה ההיסטורי של סניף הדואר של נשר הוקם במחצית השנייה של שנות ה-30 של המאה ה-20, והיה חלק משירות הדואר בשנת פוצל בית ספר זה לשני בתי ספר ממלכתיים, והתלמידים חולקו בין בתי הספר על פי קרבת מקום מגוריהם
הנהלת המפעל שילמה לכל פועל בעל משפחה שהתגייס 50% משכרו התכנון והביצוע הופקדו בידי מהנדס בית החרושת נשר, בלה שניטלנדר, פרופ' והאמן על בסיס עמדה שהוקמה במקום לפני מלחמת העצמאות

העיר מדורגת במדד חברתי ב"אשכול 7" כמו הערים ו.

7
מרכז רפואי שיקומי נשר
הצריפים הראשונים של הפועלים, המסמלים את ייסוד היישוב העברי במקום, נבנו בסוף שנת ובתחילת שנת , כיוזמה מקומית של ""
עיריית נשר
בתל חנן תושבי המדרון ירדו בדליים לקחת מים ממכון המים, בבן דור הגיעה אספקת המים במכוניות ובשכונת נשר היו תושביה מביאים מים לשתייה בבקבוקים מיישובים אחרים, כי המים במקום הכילו 1400 מיליגרם לליטר מים
לגוף פרויקט טיפול במוזיקה
משמאל למטה מפעל בית החרושת נשר והמחצבה שלידו