זהו בעצם "המחיר" בקולות שהרשימה "תשלם" תמורת מנדט נוסף בשיטת בדר-עופר, הגדלת מספר המושבים אינה פוגעת באף מפלגה
בבחירות לכנסת התשיעית, סירבה 'אגודת ישראל' לרוץ ברשימה משותפת עם 'פועלי אגודת ישראל' פא"י , בעקבות זאת, סירבה פא"י לחתום על הסכם עודפים עם 'אגודת ישראל', דבר שככל הנראה מנע מפא"י לקבל מנדט שני במאמר שפרסמה דנה בלאנדר באתר 'המכון הישראלי לדמוקרטיה' היא מבהירה את צורת חלוקת המנדטים בחישוב הסכמי העודפים

אילו רק מפא"י וקידמה היו חותמות על הסכם עודפים, היה המנדט השני הולך למק"י, ובכך מפא"י הייתה מפסידה בגלל הסכם העודפים שלה.

15
הסכם עודפים ראשון לבחירות: עם מי חתמה ישראל ביתנו?
מעניקים את המנדט הפנוי שעל הפרק לרשימה שתשלם תמורתו את המחיר הגבוה ביותר
בני גנץ וירון זליכה חתמו על הסכם עודפים
העודפים שלך הם יותר מהעודפים של שותפך להסכם
חוק בדר
הוא הוסיף כי אינו מאמין שהישראלים מחשבים את הסכמי העודפים בשקלול החלטתם למי להצביע
מפלגת 'כחול לבן' של שר הביטחון בני גנץ והמפלגה 'הכלכלית' בראשות פרופ' ירון זליכה חתמו היום ראשון על הסכם עודפים לקראת הבחירות לכנסת ה-24 הסיכוי לזכות במנדט הנוסף שנתקבל בעקבות הסכם עודפים הוא יחסי לגודלן של המפלגות החתומות
טיעון נוסף בזכות שיטת בדר-עופר הוא טיעון המחיר האחיד במכרז ההוגן: בשיטה הישנה ייתכן שעל מושב מסוים "ישולם" מספר קולות גדול יותר מאשר על מושב אחר, בעוד שבשיטת בדר-עופר יש מחיר-אחיד-למושב עבור כל המושבים עבור כל רשימה מחשבים את מודד הרשימה או הקולות למנדט — כלומר מספר הקולות הכולל של הרשימה חלקי מספר המנדטים שיהיו לה אם היא תקבל מנדט נוסף

חיבור העודפים של שתי השותפות להסכם צריך לעבור את הקולות הדרושים למנדט נוסף.

הסכם עודפים
כל אחת משתי המפלגות השותפות להסכם חייבת לעבור את אחוז החסימה, שהוא: סך הקולות הכשרים, חלקי מספר המנדטים במועצה, כפול 0
חוק בדר
ו מעבר לשאיפה שהשותפה להסכם העודפים תהיה מפלגה גדולה ככל היותר, שרבים הסיכויים שישארו לה עודפי קולות, רצוי שזאת תהיה מפלגה ידידותית, בעלת תדמית חיובית בציבור, וכזו שבשיתוף הפעולה הסמלי עימה — לא יהיה טמון קושי הסברתי
חוק בדר
לוועדת ה הוגש הסכם עודפים ראשון חתום בין ל
בעזרת ההסכם יכולה תנועה לזכות במנדט, שאילמלא הסכם העודפים לא היתה זוכה בו הכללים המסדירים את הסכמי העודפים מצוינים בחוק עופר-באדר ומוודאים שכל פתקי ההצבעה במערכת בחירות יבואו לידי ביטוי
כולנו של כחלון כמעט חתמה על הסכם עודפים עם מפלגתו של בני גנץ — גם זה קודם לאיחוד — אך ברגע האחרון החליטה לפנות בחזרה לבייס הימני "השפוי" וחזרה מתכניתה כלומר, הרשימה ש"משלמת" הכי הרבה קולות על כל מושב תזכה במושב הנוסף

תחילה מחושב מודד פנימי אחיד למנדט לרשימה "המאוחדת" של שתי המפלגות שחתמו ביניהן על הסכם עודפים.

28
כל מה שרציתם לדעת על הסכמי עודפים
ו היה ומתקיימים שלושת התנאים הללו, תזכה הרשימה במנדט נוסף שלא היה ניתן לה אילמלא ההסכם
הסכם עודפים
בשיטת בדר-עופר, היא מקבלת שני מושבים בין אם היא רצה במפוצל או במאוחד
הסכם עודפים
חוק בדר-עופר הוא הכינוי שניתן ל חוק הבחירות לכנסת תיקון מס' 4 תשל"ג-1973, שהחליף את סעיף 81 ד ל