ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה' ודאי לאור המסורות והזיכרונות על דוד: 'ויצא חטר מגזע ישי'
ניתן לראות את ההחלפה בבירור — באופן עקרוני, הארון הוא שנתפס כהדום או ככסא לה', 'יושב הכרובים', כפי שעולה מכמה מקראות לפי עניינו אין מלות הצירוף שלו יוצאות מידי פשוטן, אך ביחד ודאי הן מתכוונות לבטא זמן מסוים

בימי דוד הגיע ישראל לידי עצמאות מלאה.

25
אחרית הימים
תיחומה של נבואת אחרית הימים נבואת הנחמה המופיעה בפסוקים יד-יח משתלבת ברצף הנבואה
אחרית הימים (להקה)
אחרית הימים (להקה)
לדעתו, הניגוד מלמד על כך שהריבוי יביא לצפיפות ודוחק לפני הארון, וממילא גם להתפשטות השראת השכינה
וקץ הימים יהיה זמן של צרות, שאחריהן ביאת הגואל הקושי בפירוש זה הוא שהמלחמה והשלום לא מוזכרים כלל בפסקה
וכך גם בגן עדן איך יעריכו ייעודם וידעו עבודתם לאל?

הרבה מן היעודים המשיחיים היו מכוונים בלא שום ספק כלפי זמנו ואישיותו של חזקיה מלך יהודה.

20
אחרית הימים
בחלק הראשון היא מופיעה פעמיים ביחס לארון, בתחילה ובסוף של רשימת הלאוין: 'לא יאמרו עוד
אחרית הימים
בנבואה בפרק לא נשללת הברית הקדומה שנכרתה בעת יציאת מצרים — והופרה בידי העם
נבואות ”‏אחרית הימים”‏ — אות הקץ
בש"ב יב, יג מבאת החרטה בקיצור 'חטאתי לה''
נדמה שסיבת השינוי היא שהקדושה במציאות החדשה תהיה פתוחה, משפיעה וזמינה לכל, גם לגויים הם הוכיחו על העוונות ועל החטאים, שמונעים את הטוב מן העם ומסכנים את עצמאותו, וניחמו את העם היגע בחידוש ימי דוד המאושרים בקץ ימי הדין
מה אתה אומר על העובדה שמעל 20 מסגדים בערים ובמדינות שונות נותרו עומדים בעוד שכל שמסביבם נמחק לחלוטין ראה דיווחים של רשתות הטלוויזיה המובילות כולל ישראלית לאחר הצונאמי לצערי אני לא מומחית גדולה ואני בעצמי לומדת בכל יום דבר חדש , השבח לאל

.

15
אחרית הימים IN THE TEXTS FROM QUMRAN on JSTOR
הנביאים הכניסו לתוך הציור העממי געגועים לימי האושר של דוד ושלמה תוכן רוחני ונצחי, והרחיבוהו להקיף את כל האנושות ואת כל הדורות
אחרית הימים (להקה)
יש אנשים שכבר מתקשים להאמין שפעם היתה שנאה בין חתולים לכלבים -- הם חושבים שזו רק אגדה
/ אשר וייזר
והיה צדק אזור מותניו והאמונה אזור חלציו