היינו בגוף שני לצד אתה, את, אתם ואתן, יש גם גופים בשביל "שניכם" ו"שתיכן"
ויקראו בני ראובן ובני גד למזבח כי עד הוא בינותינו , באנגלית העתיקה היה גם כן נוהל כמו בצרפתית, עד שלבסוף גוף שני יחיד thou הוחלף לחלוטין בגוף שני רבים you

אף שהמספר הזוגי השתמר בעברית בכמה לרוב בעלי הסיומת ַיִם, כמו גרביים, נעליים, אוזניים , אין בה כינוי גוף מיוחד לזוגי.

12
גוף (בלשנות)
במקרא מופיעה גם הצורה 'נחנו' לציון גוף ראשון רבים, אך זו אינה נחשבת תקנית בימינו
הגופים בפועל
בגרמנית למשל, כינוי הגוף הסתמי הוא Man; המקבילה האנגלית במיוחד במשלב גבוה היא: one, כגון במשפט: when one's life is in danger - one tries to save oneself
הגופים בפועל
בעברית מליצית ניתן להחליף את גוף שני יחיד בגוף שלישי יחיד, כשמדברים עם אדם מכובד מאוד - בעיקר עם רבנים חשובים
התחברו למורפיקסקול כדי לשמור את ההתקדמות שלכם בגרסת הפרימיום אפשר להמשיך להוסיף מילים לרשימות המיוחדות שיצרת, וליצור עוד רשימות ראו את תבנית מזבח ה'
סיומת זו יכולה ללוות את הגוף השלישי לאורך מספר רב של משפטים הגוף הלשוני הוא אחד מחמש הקטגוריות להטיית פעלים הארבע האחרות הן המין, הזמן, המספר והמצב

גופים זוגיים קיימים גם בחלק משפות.

7
כינוי גוף
קודם למגמה היו אומרים essi בגוף שלישי רבים ו־esse בגוף שלישי רבות — ואילו כיום יחסת המושא loro משמשת גם בתפקיד כינוי הגוף כנושא, ופונה לזכרים ולנקבות כאחד
תבנית:נטיות פועל לפי גופים
כי עד הוא בינינו וביניכם
גוף (בלשנות)
בשפות אחרות, כגון ו, קיימים שמות גוף לגוף הרביעי, והם מוטים בשתי שפות אלו כמו גוף שלישי יחיד
באופן זה נמנעת אי הבנה אפשרית במשפט כמו 'דינה הלכה עם רותי ולפתע ראתה את אמא שלה' אמא של רינה או של רותי? שלא כבעברית, בשפות ההודו-אירופיות רבות - הגוף הסתמי מוטה כרגיל לפי ההטיות של גוף שלישי יחיד הפנייה ב־vous לרבים מקובלת הן כפנייה מכובדת הן כפנייה "רגילה" לחברים ולקרובים

ב מסוימות, כגון , וכן ב ו, קיימות מערכות מורכבות מאוד לתיאור היחס בין הדובר והאדם אליו מדברים, ובחלק מהמקרים מדובר בגופים שונים.

כינוי גוף
בעברית וב הבחנה זו אינה קיימת מבחינה לשונית, אך בשפות אחרות נחשבים שני המקרים לגופים לשוניים שונים
הגופים בפועל
היינו המשפט "אנחנו הולכים לאכול" יכול להיאמר בגוף שיבהיר לשומע שהוא מוזמן לארוחה, או בגוף שיבהיר לו כי הוא אינו מוזמן אליה
כינוי גוף
השימוש ב'אנוכי' ו'אנו' אינו נפוץ בימינו, ואף ב הם הנפוצים פחות