מקום ההדלקה ואדם שגר בבניין הגמרא במסכת שבת כותבת שיש מצווה מיוחדת להניח את נר החנוכה ואם מדליקים את הנרות בפתח שיש בו מזוזה, מצווה להניח את הנרות בצד שמאל של הכניסה, ממול למזוזה הקבועה הנמצאת בצד ימין, כדי שהאדם שיוצא מן הבית יהיה מוקף במצוות, מזוזה בצד אחד ונרות בצד שני הגם שלא נתבררה עד תום שיטת בן מאיר, קרוב לוודאי שיש לקשור בינה ובין הגישה הארץ ישראלית שבניסן נברא העולם ואכן, הלוחות שנשלחו על ידי בן מאיר כחלק מהפולמוס עם רס"ג נערכו על בסיס קביעת א ניסן של כל שנה ושנה
החשש מפילוג ביהדות בעקבות תיקון לוח השנה יש לו על מה להסתמך - תיקון הלוח הנוצרי עורר מחלוקת והגביר את הפילוג בין העדות הנוצריות למשך מאות שנים, ויש עדות נוצריות רבות שמסרבות לקבלו במידה ואדם שכח להגיד, פסק השולחן ערוך תרפב, א , שאין לחזור ולהתפלל שוב או לברך שוב

רשב"ם על הפסוק וַיְהִי עֶרֶב, וַיְהִי בֹקֶר - יוֹם אֶחָד.

30
חנוכה
סוגים שונים של שנים מופיעים בלוח הקבוע בשכיחויות שונות
חנוכה
מאמרים רבים וחוקרים שונים ניסו לעמוד על טיבה של מסורת בן מאיר, שכן בעוד שנראה כי עמדת רס"ג מעוגנת במסורות הידועות לנו, שיטת בן מאיר לא נזכרת בשום מקום אחר פרט אליו
זמני היום
בן-דב מביא בסוף מאמרו רשימת פסוקים בהם מוזכר היום והלילה, ומראה שהקדמת היום ללילה היא הדרך הרגילה להציג יממה, דוגמת "
רוב ההיסטוריונים גורסים כי שיטת התצפית והעדות ושיטת החישוב ה-אסטרונומי שימשו זו בצד זו עד לימי הלל נשיאה כמו כן בוטל עיבור השנה לפי מציאת האביב בארץ ישראל והחלו לעבר שנים לפי מחזור של 19 שנים
הגמרא פוסקת, שבמידה ואדם לא הדליק נר חנוכה בשעה המתאימה, הוא יכול להדליק עד שתכלה רגל מן השוק, כלומר עד שיפסיקו אנשים ללכת ברחוב בשנת תוקן החוק פעם נוספת, ובוטלה בו הזיקה ללוח העברי

לדעת בן-דב, עקב אי הבנת הדברים פירושו לא הודפס ב, ואפילו ב הושמט חלק ניכר מפירושו בספר בראשית.

14
הלוח העברי
המשמעות של קביעה זו היא שבדרך כלל מתפרשים לפי הלוח הגרגוריאני, למעט מקרים שבהם צוין בחוק התאריך העברי בלבד, ואז נוהגים לפי הלוח העברי
הלוח העברי
מי שנוהג בדרך כלל כדעת הרב מרדכי אליהו, יכול לתת גם לקטנים מתחת לגיל בר מצווה להדליק עם ברכה ע''פ הרב מלמד בפניני הלכה
הלוח העברי
בשנת פורסם קטע עם כללי לוח מגניזת קהיר המעיד על כך שבתחילת תקופת הגאונים עדיין היה חל ראש השנה ביום ראשון וכן כללי מילוי וחיסור החודשים חשוון וכסלו היו שונים חיזוק להנחה שהלל נשיאה הוא שהנהיג את חשבונות הלוח באופן בלעדי באמצע לספירה, עולה מכך שבתקופה זו נוצרה עילה לקביעת החשבונות עקב התחזקות ה