רבות מהגננות הטיפוליות בחינוך המיוחד מבקשות עזרה בגיבוש חוששות מהדיווח להורים או מוצפות מאד לאחר מפגשי ההורים במערכת הדיווח הבית ספרית יש לדווח נתוני שעות שבועיות, תפקידים ועוד של עובדי ההוראה בבית הספר
התכנית תופעל בימים א' — ה' במהלך חופשות בתי הספר והגנים בשנת הלימודים תשע"ח: במגזר היהודי 5 ימים בתחילת חופשת פסח, במגזר הלא יהודי 5 ימי פעילות במהלך חופשת האביב המאגר מכיל כ 80,000 קישורים מתוכם כ 40,000 שעורים ופעילויות מתוקשבות

למרות כל זאת, רובם ככולם אינם מקבלים סופרויז'ן כפי שמקובל במרבית מקצועות הטיפול האחרים.

מתכונת העסקת סייעות לגננות ועובדי חינוך ברשויות מקומיות בתקופת הסכם הסגר השני
מאגר הקישורים קישורן של הסתדרות המורים הקרן לקידום מקצועי, מציע למשתמשים קישורים לחומרי למידה חינמיים הנמצאים בנבכי האינטרנט
העסקת סייעות לגננות ועובדי חינוך ברשויות מקומיות בתקופת הסכם הסגר השני
אופי הליווי וההדרכה מותאם להעדפות ולצרכים האישיים של כל פונה
תשלום לסייעות לגננות שתועסקנה במסגרת תכנית חינוכיות לילדים בגילאים 3
רבים מעובדי ההוראה בשטח עייפים מהנחיות, מ"הוראות שעה" ומתכניות ניסוי שמתחלפות בלי הרף
גורם אחראי: מינהל כלכלה ותקציבים, חשבות, אגף בכיר כח אדם בהוראה, מינהל תקשוב, מינהל פדגוגי
מערכת זו תיתן מענה אינטגרטיבי כולל, תוך טיוב הנתונים לרבות הנתונים אשר משפיעים על השכר יש לדווח במערכת היעדרויות, שעות מילוי מקום ושעות בודדות מיד עם התרחשותן

נא לפנות מיידית לכח אדם בהוראה להסדרת ההצטרפות.

קישורן
במשך הזמןאנו מקווים שנוכל להגדיל את מאגר הקרנות הרשומות ולעדכן את האתר
דף בית ראשון
המערכת מאפשרת לגננת לנהל שעות מילוי מקום,שעות בודדות והיעדרויות שאינן מדווחות על ידי המפקחת , מאפשרת לצפות בנתוני מערכת השעות והתפקיד שדווחו ע"י המפקחת וגם מספקת כלים לבקרה ומעקב בצורה מקוונת
פורום רשויות בתחום התקשוב לחינוך עם משרד החינוך
ברם, סייעת לגננת כן תוכל להיכלל בהגדרה של " עובד בהסדר", אם היא תודיע שאינה מעוניינת ללמד מרחוק ולרשות המקומית אין אפשרות לשבצה בתפקיד חלופי אחר