שלושה עניינים: תשובת רבי חיים בן עטר בעניין מקח וממכר; איגרת מבית הדין בסאלי שבמרוקו לבית הדין בפאס, עם מכתבו של ר"ח בן עטר; איגרת מסעו עם תלמידיו מעכו לצפת וטבריה והגליל, הכתובה בידי תלמידו אגדה רווחת הכרוכה בעיסוקו זה מספרת כי פעם בימי רעב השיג כמות קטנה של בשר לחלוקה ל, וסירב למכור מהבשר לאדם אמיד שלא מצא בשר למכירה
אף שמאבקם כפי הנראה לא צלח, נראה שרוב רבני פס תמכו בבני ביבאס, ושנים רבות לאחר מכן עוד נותרו בידי בני פס אגדות מזלזלות על אודות רבי חיים בן עטר לחקר השפעה זו השלכות, משום שרבי חיים בן עטר פעל בסביבה יהודית ולא-יהודית שונה לחלוטין מזו שבה פעלו , ועל כן מחקרים שביססו את ניתוח ההגות החסידית על השפעות סביבתיות, כמו תנועות אידאולוגיות שפעלו באירופה בתקופת ההוגים החסידיים, נדרשים לבחינה מחודשת

בנטוב תומך את מסקנתו כי סימנים נוספים אלו כבר היו בכתובים עוד בהיות רבי חיים בן עטר במרוקו, ברלוונטיות המעשית של הלכות מסוימות המבוררות בחלק זה; כמו הלכות שהיו רלוונטיות לו בהיותו עם אביו במרוקו, והלכות שהיו רלוונטיות בעודו גבאי צדקה בסאלי.

17
פרי גנך: משלוח סלסלות פירות, מגשי פירות וזר פירות בכל הארץ
רבי חיים בן עטר הבין כי את עיקר העולים לארץ ישראל יהיה עליו לגייס מקרב , לנוכח מצב החיים הסבוך בה, ושמ יוכל לגייס בעיקר תמיכה כלכלית, שתגיע רק לאחר שירכז מספר בחורים ניכר; הוא יצר, לפיכך, קשר עם חבריו ותלמידיו במרוקו, ועודד אותם להצטרף לקבוצת העלייה שיזם
חיים בן עטר
הוא החל לתכנן את עלייתו לארץ ישראל בראש תנועת עלייה עצמאית שגיבש סביבו, והחל לארגן תוכניות להקמת בארץ ישראל
חיים בן עטר
במסעו לארץ ישראל עבר דרך , ובה הדפיס את ספריו שהקנו לו את שמו בפזורה היהודית כולה, אף בזו האירופית
לאחר התייצבות הממלכה מינה מקרב משפחתו ומקורביו לאזורי מרוקו השונים והתערב בעצמו רק במקרים של יש לכם מישהו שאתם אוהבים? במקביל לעריכת ספרו זה, כבר התחיל לעסוק בספרו הבא, "פרי תואר"
בשנים הבאות עשה ועד הישיבה בליבורנו מאמצים להציב בראשה דמות תורנית חשובה, ולשם כך באו במגעים עם רבי רבה של ולחלופין עם רבי רבה של ג השגה אפשרית של האדם את האלוהות, וסוגי ההשגה השונים

לאחר מותו של איסמעיל לא שרדה האחדות שכונן במרוקו, השלטון המרכזי נחלש בשל מלחמות ירושה שפרצו בין יורשיו, ושבטים מקומיים הצליחו לצבור כוח צבאי ופוליטי על חשבון העלאווים.

15
פרי גנך: משלוח סלסלות פירות, מגשי פירות וזר פירות בכל הארץ
השפעה זו לא נחקרה עדיין די הצורך, אולם ממחקרים השוואתיים שנערכו עולה שקיימת זיקה ביניהם ולעיתים גם התבססות על רעיונותיו או הסתמכות עליהם: רעיונות בהגות החסידית שמבוססים על רעיונותיו והרחבתם או רעיונות חדשים שמסתמכים על הנחות מוקדמות שעולות מדבריו
סלסלת פירות ומגשי פירות בבאר שבע
ולמרות זאת, רחב"ע כתב במכתבו לוועד מדרש כנסת ישראל בליבורנו בדיווח על סדרי הלימוד בישיבה הזמנית שהקים בעכו, לאחר חודשיים של פעילות בלבד: "ולקחנו סדר זה לפרש כל התלמוד לשיטת הרמב"ם כדי שלא תִּשאר שום קושיא עליו מכל התלמוד בסייעתא דשמיא, וכבר עלה בידנו קרוב לשני "; ובמכתב שאחריו המסכם את תקופת הלימודים של קיץ ה'תק"ב בעכו הוא כבר כותב: "במעט זמן למדנו קרוב לד' מסכתות של גמרא ופירשנו כל המסכתות על פי שיטת הרמב"ם"
סלסלת פירות ומגשי פירות בבאר שבע
לפי מסורת חסידית אחרת, הבעש"ט הרגיש ממקום מושבו ב בפטירתו של רחב"ע
ב הוא הורה על שריפתה הפומבית של משפחתו של היועץ היהודי לשליט הקודם של העיר, והרס בתי כנסת עמ' 44—51; , דור דעה, ניו יורק תשי"ד, עמ' יט-כג, מז-מח; , החסידות, תל אביב תשי"ד, עמ' 313—318, ו-332—334
לצד מגשי הפירות המעוצבים שלנו, תוכלו לבחור מוצרים נוספים כמו סלסילות פרי עשירות, סושי פירות מפנק במיוחד, ונוספים באמסטרדם ביקש וקיבל את הסכמותיהם של רבני שני בתי הדין המקומיים: חברי בית הדין של הקהילה האשכנזית, הרבנים יוסף בער ו, וחברי בית הדין של הקהילה הספרדית, הרבנים דוד ישראל עטיאש ויצחק חיים אבן דנא די בריטון

אביו, רבי משה עטר נפטר ב , נודע כ ובעל ידע בתחום ה , והיה בנו של רבי חיים בן עטר "הזקן", מחכמי מרוקו - בערך.

חיים בן עטר
יש המסבירים לאור אגדה זו עדויות להימצאו בערים שונות במרוקו בתקופה זו בה היו ביתו ומשפחתו בסלא
סלסלת פירות ומגשי פירות בבאר שבע
ל העומדת בנשיאות הרב ב
פרי גנך: משלוח סלסלות פירות, מגשי פירות וזר פירות בכל הארץ