ב והתלמוד, הושפעה הרפואה מתרבויות הסביבה הספרות הרפואית הייתה דתית-מקראית, כזאת שלא פגעה בעליונות הכנסייה שלא ככתבי
רפואת חירום כוללת פעולות כ, ו כשבין כל ניסוי לניסוי נדרשת הפסקה של בין מספר חודשים לשנים

ב- הדגים כללית באתר ושנה מאוחר יותר הוכנס לשימוש הכלורופורם, אשר פתח אפשרויות חדשות בתחום הכירורגיה.

10
רפואה
הגלב עסק ב, העמדת וטיפול ב שהיו מוכרות כטיפול יעיל עד לסוף
הפקולטה לרפואה
ה ומכשיר הרפלקסים נעשו למרכיב מרכזי בבדיקה הקלינית
יועצת הנקה
בשנת 1984 סונף בית-הספר לסיעוד קפלן לפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית
נחשב לאבי ה, הוא הניח יסודות לאנטומיה השוואתית ול תורת התפתחות העובר פארא בצרפת שחי במאה ה-16 נחשב לאבי ה המודרנית
דגש רב מושם גם על ביולוגיה וביוכימיה, שכן הרפואה, הן זו המיועדת לבני אדם והן זו המיועדת לבעלי חיים אחרים , היא למעשה, לפחות ברמה הטכנית, בעיקר יישום של ידע ביולוגי וביוכימי לפתירת בעיות הנוגעות למבנה הגוף ותפקודו, הנדרש לשירות רפואי מיטבי מספר המקומות המוגבל בבתי הספר הקיימים וביקוש גדול למקומות אלו גרר שתי תופעות הקשורות זו בזו

יועצת הנקה מתמחה בניהול הקליני של ומסייעות לאם ברכישת מיומנות ההנקה הנכונה, שכן זו אינה בהכרח מבוצעת היטב.

6
טרם
בפורטל ניתן למצוא קישורים לערכים רבים בנושא , , תחומי ענף הרפואה, מחלות ועוד
אבנר ליפשיץ מומחה רפואה פנימית, רפואת משפחה, אנדוקרינולוגיה ירושלים רמת גן פתח תקווה יהוד
עיקר הריפוי היה בצמחים וכן בתרופות מינרליות ומן החי
טרם
אחד מגורמי הנסיגה הייתה עלייתה של ה, שראתה במחלות עונש על חטאים ובתפילות אמצעי ריפוי