והשלישית- וסמכות מקצועית צה"לית בנושא ההתגוננות האזרחית, החילוץ, האב"ך בעורף האזרחי, מיגון, חומרים מסוכנים והצלה בעורף בין הדוגמאות הבולטות בנושא זה, ניתן למנות את מקריהם של 2004 , מחזיק תיק ירושלים ב, חאתם עבד אלקאדר 2009 , השיח' 2009 ופעיל הימין נריה אופן 2010
המנת"ב, שאחראי על משימת הגילוי להתרעה וממוקם באחד מבסיסי חיל-האוויר, עובד בקשר הדוק עם חמ"ל פיקוד העורף, ומעביר לו בזמן אמת מידע על שיגורי רקטות לעבר ישראל בחודש ינואר , החליט ה, , על סגירת מחוז מרכז ואיחודו עם מחוז ירושלים, באוגוסט הסתיים תהליך איחוד המחוזות, המפקד הראשון של המחוז המאוחד, שנקרא מחוז ירושלים והמרכז, היה אל"ם

לצד החיבור לגופי החירום וההצלה הארציים המערכת מקושרת ל-256 רשויות מקומיות בארץ, שבחמ"לים שלהן יושבים בעת חירום קצינים נציגי פיקוד העורף.

12
פיקוד העורף
ייעודו של פיקוד העורף הוא חיזוק החוסן הלאומי והצלת חיים
פיקוד העורף
בעבר, הזכיינית "רשת", ו עיצבו את התראות פיקוד העורף לפי בחירתן, ואילו "קשת" השאירה את התרעות פיקוד העורף בעיצובן ובהנפשתן המקוריות
פיקוד העורף
את הגוון בחרה אשתו של הררי
לחיל העורף — הגוף המקצועי והארגוני — לא הייתה כל סמכות ואחריות בשטח
על הכומתה עונדים חיילים עם כיתוב חיל העורף לאחר מלחמת המפרץ אוחדו ארגונים אלו והוקם פיקוד העורף

האחריות הפיקודית עליהן הייתה של אלופי הפיקודים.

פיקוד העורף
יחידות ההגנה המרחבית הגמ"ר , הפועלות במסגרת חיל העורף, נושאות באחריות לאבטחת היישובים באזורים הכפריים ולהמשך הפעילות המשקית
פיקוד העורף
על פי מחלקת ארגון ב, פרשנות משפטית לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי"א-1951, מעלה כי מפקד פיקוד העורף כפוף, כראש הג"א, ל ולפי הגדרות הצבא, הוא כפוף ל
פיקוד העורף
מוכר ברחבי העולם כצבע לחילוץ ולהצלה
עם הקמת הפיקוד הרביעי, השטח שהועבר לאחריותו המלאה של פיקוד העורף השתרע מעכו בצפון ועד אשקלון בדרום מלחמת המפרץ יצרה חידוש: העורף הותקף והפך לחזית, והיה חייב להתגונן; זו הייתה מלחמה תקשורתית שבה כמעט כל נפילת הייתה משודרת בשידור חי
גבולו המזרחי הוא קו תיחום אזור יהודה ושומרון מפקדת הפיקוד ב הסמוך ל

חיל העורף אחראי לביטחון היישובים על ידי אמצעי ביטחון שונים- גדרות, תאורה היקפית, דרכי פטרול ומחסני נשק.

16
פיקוד העורף
בהמשך, התרעות פיקוד העורף הפכו לזמינות גם באתרי אינטרנט וב שונים, באמצעות והתעדכן בכל פעם שנשמעה אזעקה
פיקוד העורף
בשנת 1999 הוכפף עורף צפון לפיקוד העורף והוקם כמחוז צפון
פיקוד העורף
המחוזות מחולקים ל-20 נפות, כאשר כמעט כל נפה מקבילה למרחב משטרתי, בנוסף 26 גדודי חילוץ, 13 גדודי אב"כ בתהליך הסבה לגדודי חילוץ , 26 יחידות צבאיות לבתי חולים, 8 גדודי חי"ר קל ו-6 יחידות לוגיסטיות מרחביות