גם שכנים ערבים בקשו לבקר באנדרטה: ב-1955 פרצו באחד הלילות כמה "מסתננים" לאנדרטה האירועים שהגיעו לאחר אירוע הפתיחה היו מוקפדים, מעוצבים ומתוכננים בטוב טעם ובהמון השקעה ותשומת לב, והקהל הצביע ברגליים, הגיע ושמח יחד, כולל חברים חדשים רבים שאך זה נקלטו והגיעו, למרות שאינם מתגוררים כרגע בקיבוץ
נוסף לדברים אלה, נוספו צרור שירים מעזבונו של ג'ימי אותם כתב מגיל 11 ועד נפילתו בגיל 22 לאחר קום המדינה לאחר קום המדינה חל פיתוח מזורז של הקיבוץ; נוספו קרקעות חקלאיות, הוקמה רשת אשר חוברה אל , נבנו לולים ורפתות חדשים והוכנסו מיכון ו מודרניים למפעלי הקיבוץ

בלימודי המדעים משולבות בתהליכי הלמידה סביבות החיים הטבעיות של ביה"ס, וכן פינת החי, גינת התבלין והאקווריום.

13
Moovit
ביה"ס בשנת הלימודים תשע"א מונה : 13 כיתות, 329 תלמידים, 13 מחנכים וכ- 15 מורים מקצועיים
קריית ענבים
יש להניח שרצה לשים איזה דגש חזק, אחרון, על כל הפעולה
בית הספר
בשנת החלו לגדל מספוא בכמויות גדולות יותר
ב-1950 הוחלט על הקמת האנדרטה, וזאת באמצעות ההורים השכולים ומטה חטיבת הראל מצבו הבריאותי של מנחם שמי הלך והדרדר מאז נפילת בנו, הוא עבד במשך כשנה באתר עד להשלמת המבנה הכללי חדר הזיכרון הושלם מאוחר יותר
הספר שיצא לאור לראשונה ב-1952 היכה גלים והפך לאחד מהספרים הבולטים שיצאו לאור לאחר הקמת המדינה מאפשרים חינוכיים וחברתיים: כיתות מחשבים: בביה"ס 2 כיתות מחשבים המשמשים להוראה פעילה בשיעורי חשבון 10 שעה שבועית לכל תלמיד וכן לישומי מחשב ואינטרנט במקצועות הלימוד השונים

במאורעות תרצ"ו 1936 ניסו ערבים לחדור אל היישוב; והוקמו עמדות מגן באתרים נקודתיים גבוהים בשטח היישוב, הקרויים: "המזבח" וה"סנטוריום", ומעל היישוב, במעלה ההר.

בית הספר
הבהילו חובש עם אלונקה, ובאלונקה נשמט ראשו הצידה"
האזורי
שמרתי בליבי את הדברים שסיפר לי אידל וראיתים מעין צוואה של הבן בטרם מותו
קריית ענבים
במהדורה זו, נוסף בסוף הספר גם מאמר קצר שכתב מנחם שמי בו התייחס לאנדרטה וקטעים מהדברים שילבתי כאן ברשימה