Inhibition of hemorragic snake venom components: old and new approaches ארסם של רוב הנחשים המכונים חצי-ארסיים או תת-ארסיים חלש מידי מכדי לסכן אדם למעט אנשים שאלרגיים לארס , אולם ישנם מקרים יוצאי דופן כגון ו שנחשבים קטלניים
סממנים אלה אופייניים לארס נחשים אצל הסולנודון הארס משמש גם להגנה עצמית ובמאבק בין הזכרים

חברים נוספים בסדרת הדבוראים הם משפחת ה אשר להם מערכת עוקץ דומה.

נסראללה
פעולה זאת יכולה להביא לשיתוק השרירים המעורבים בפעולתו החיונית של הגוף כגון שרירי ה או הלב ולהסתיים במוות
נסראללה
ארסו גורם לתופעות רבות והשפעה מאסיבית על הגוף אבולוציית הארס אינה מתרחשת רק בקרב נושאי הארס, אלא לעיתים גם בקרב קורבנותיו הפוטנציאליים
בנימין קרויטורו: דג זה.....עיזרו לי לזהות
פעולות חוזרות של הכשה פוגמות בשן העדינה, לכן עם הזמן שיניים אלה נושרות ומוחלפות בשיניים חדשות הגדלות מאחוריהן
מאחר שקרציות, עקרבים ועכבישים הם משפחות במחלקת העכבישנים, הדמיון בהרכב הארס שלהם הוביל למסקנה כי הם חולקים מערכת ארס שמקורה באב קדמון משותף מאוחר יותר המשיכו צוות מדענים את מחקרה וגילו את צורתה של מולקולת הרעלן אלפא-בונגרוטוקסין בעלת שלוש האצבעות שעוטפת את אזור הקישור בקולטן
בניגוד ליתר משפחות הנחשים הארסיים, שאצלן בלוטות הארס בולטות באזור הלסת האחורית ומשוות לראש צורת , חברי משפחת הצפעוניים פיתחו בלוטות ארס מוארכות שמאפשרות למבנה הראש להיות צר ומתאים להתחפרות וכניסה למחילות צרות מערכת העברת ארס זאת חשפה דרך קדומה להעברת הארס אל הטרף, והוכיחה כי מקור הארס בזוחלים אינו בנחשים, כפי שהיה נהוג לחשוב עד אז, כי אם בלטאות — כלומר מיליוני שנים לפני הופעת הנחשים

בשנת , במטרה לחשל את גופו, הוא רקח נסיוב שהורכב מ-64 רכיבים שונים — נסיוב זה נודע בשם והוא התיימר לחסן מפני כל סוגי הארס והרעלים הקיימים.

AQUAZOOM רותי יהל
בעלי חיים ארסיים גורמים לעשרות אלפי מקרי בקרב מדי שנה
AQUAZOOM רותי יהל
תיעוד יוצא דופן של הדג בעל המראה הייחודי הגיע לידי חדשות 2 מחוף אכזיב
ארס
בדומה לקרציות, גם לחלק מה יש מערכות ארס דומות