זכרו — למועד הראשון בו תדווחו על הוצאתכם לחל"ת חשיבות יתרה, מאחר שככל שתקדימו בהודעה לרשויות, כך תוכלו לקבל את מלוא זכויותיכם למי שיצא לחל"ת מ- 1
ניתן לחשב את התשלום דמי האבטלה במחשבון לקביעת דמי אבטלה של הביטוח הלאומי לאחר מכן, העובד ישלם בעצמו את תשלום דמי הביטוח הלאומי

כלומר אם רבעון הוא ינואר-מרץ רבעון ראשון ויש במרץ עובדים בחל"ת אז הם נכנסים לרבעון הזה.

8
דיווח
יש לצרף לתביעה זו אישור המעיד על כך כי ביוזמת המעסיק, יצא העובד לחל"ת
מתי נכנס הכסף של החלת דמי אבטלה
א התפטר עובד מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו, רואים את ההתפטרות לענין חוק זה כפיטורים
דיווח
שאלה נפוצה: מעסיקים שיש להם עובדים שהיו בחלת חודש מלא רק באפריל ולא במרץ, לא צריכים את הקובץ רשימות עכשיו, אלא רק ביוני? המעסיק ישלם עבור העובד את תשלום דמי הביטוח הלאומי לשני החודשים הבאים: יולי ואוגוסט
תשלום חל"ת — הוראות לימי קורונה החל מיום ה- 15
מודגש כי על פי נהלי המל"ל, אפילו עבודה של יום אחד בחודש קלנדרי, נחשבת כעבודה מלאה באותו החודש השכר היומי הממוצע יחושב לפי סך כל ההכנסה החייבת בתשלום דמי ביטוח לאומי ב- 6 החודשים האחרונים שקדמו לחודש שבו נרשם העובד לראשונה בשירות התעסוקה, מחולק ב-150

עסקים אחרים יסגרו והעובדים לא ישובו מהחל"ת.

קורונה: הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים
חופשה ללא תשלום היא חופשה של העובד ביוזמתו או בהסכמתו של המעביד, במהלכה העובד לא מקבל תשלום, אך היא נעשית ללא ניתוק יחסי העבודה בין המעביד לעובד
קורונה: הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים
לדווח לביטוח לאומי באתר פיצויים לאחר חלת עובד שפוטר לאחר החלת זכאי לכל התנאים במקרה של פיטורים כאילו היה מועסק ובוצע הליך פיטורים סטנדרטי
איך מחשבים תשלום
תנאי שלישי: גורם הפסקת העבודה: העובד יצא לחופשה ללא תשלום ביוזמתו של המעסיק
במקרה כזה צריך לשלוח לביטוח לאומי מכתב פיטורים ולהמשיך להירשם בלשכה כמו כן, מושהות הטבות נלוות שקיבל העובד עד כה במסגרת עבודתו, דוגמת שימוש במחשבי העסק, שימוש במכשיר נייד השייך לעסק, רכב השייך לעסק, שי לחג וכן האלה
מעסיק המעוניין להפריש עבור העובדים יבצע זאת רטרואקטיבית כאשר העובד ישוב לעבודתו על המעסיק לציין את כי לא נותרו לעובד ימי חופשה, כאשר זהו אכן המקרה

כמליון עובדים יצאו לחל"ת בחודש מרץ, לאחר ההקלות שניתנו לאחר חג הפסח רבים מהם החלו לחזור לעבודה ורבים אחרים צפויים לשוב בחודש הקרוב.

17
חוזרים לעבודה לאחר : המדריך לעובד ולמעסיק
תשלום ביטוח לאומי — את תשלום דמי הביטוח הלאומי ישלם מעסיקו של העובד, במהלך שני החודשים לאחר יציאת העובד לחל"ת
דמי אבטלה לעובד בחופשה ללא תשלום
פטור מתשלום דמי ביטוח לעובדים היו בחל"ת בתקופת הקורונה
איך מחשבים תשלום
דמי האבטלה יחושבו לפי הכנסותיו מכלל המעסיקים כשכיר ב-6 החודשים האחרונים שקדמו להפסקת העבודה, כאשר מדמי האבטלה ינוכו ההכנסות שהינו ממשיך לקבל מהמעסיק השני