חלק מהמטופלים, בעקבות המסע האנליטי, יפתחו יחסים ארוטיים עשירים ואינטימיים יותר לקראת סיום הטיפול, עסקנו באופן ממוקד יותר ביחסיו עם אמו, חזי הוא הבן היחיד לאם חד הורית, שהרתה אותו בגיל 16, זהותו של האב לאורך ילדותו היתה מעורפלת ולא ברורה
הם הסבירו והדגימו ניתוח של מטפורות חדשניות על פי אותם עקרונות ניתוח של מטפורות בשפת יומיום, אלא שלטענתם רשת הקשרים המעורבת בניתוח היא מורכבת יותר רשימת הפסיכופתיה של הייר מודדת את התכונות ההללו באופן כללי אך בעיקר באמצעות הפריטים מגורם 1

אמצעים לקסיקליים נעזרים בתארים הקיימים בשפה המשקפים תכונות נוירוטיות, כגון חרדה, קנאה ודכדוך.

8
מטפורות בפסיכואנליזה
הפוטנציאל הגנטי עשוי להשתנות אם סביבתו של הפרט משתנה
רווחה נפשית
מכאן שהחלימה מאפשרת גם את הערות ואת היכולת להיות מודע להיבטים מסוימים
פיתוח שאלון שבודק את התכונה חברתיות מול שאלון ה
ממצא זה עורר רבה סביב ה ואפשרויות הטיפול הקיימות עבור עבריינים שאובחנו עם פסיכופתיה
מדד נוסף שמזוהה מאוד עם תכונות פסיכופתיות הוא נמוכה, הנמצא בכל אמצעי המדידה הנוכחיים ובמודלים שונים של פסיכופתיה מובנה של הכוונה הוא רחב וכולל את כל מה שאנו חושבים ומרגישים
ניתן לנתח את המושג "חלימה" כמטפורה מושגית בהתאם לשיטתם של לייקוף וג'ונסון פגם זה נקשר לתפקוד לקוי של האמיגדלה במוחו של הפסיכופת

המטפורה השנייה ברצף הפרשני הכילה את העוצמה הרגשית החזקה של הפירוש: "אמרתי גם שיש לי תחושה שהוא מרגיש לעיתים בשעות הטיפול כה חסום באופן חסר תקווה, עד כדי כך שזה דומה להרגשה של להיות חנוק בתוך משהו שנראה כאוויר, אך לאמיתו של דבר אינו אלא ואקום".

9
סוגי ההתקשרות: רגשית, אמביוולנטית, רגשית, סימביוטית, מינית, נוירוטית
Dalkey Archive Press, Elmwood Park, IL, 1991
ירון זיו
לעיתים קרובות נטען כי אחוז המנכ"לים שהם פסיכופתים הוא גבוה למדי, וכי פסיכופתים "בתפקוד גבוה" הם מוצלחים יותר מרוב האוכלוסייה
סוגי ההתקשרות: רגשית, אמביוולנטית, רגשית, סימביוטית, מינית, נוירוטית
איך להתמודד עם חלומות מפחידים וסיוטים בשינה? התנהגויות בקרה מבוססות והתפיסה מוטה בחיפוש אחר אישור הפחדים
לדוגמה, תומכי התפיסה הדיכוטומית ממנפים תפיסה זו כדי לתמוך באמונה כי טיפול אינו יכול להפחית אלימות או את התנהגותם הפלילית של פסיכופתים: אם פסיכופתיה היא טקסון, אזי שהתנהגותם שונה מאוד מזאת של עבריינים אחרים ואין בהם שום דבר 'לא בסדר' שטיפול יכול 'לתקן' ההבדל הראשון מתבטא כבר באופי ה
כמו כן, פסיכופתיה אינה הפרעה היוצרת דחפים שאינם בני-כיבוש לפי תוצאות המחקר נמצאו כי שתי השערות ראשונות אוששו ואשערה שנייה הופרכה

בנוסף, המטרה המינית היא גם החלפה של תחושת גירוי המושלכת על האיזור האר וטוגני, בגירוי חיצוני שמסלק אותה ע"י שהוא גורם לתחושת סיפוק.

מהי פרוורסיה ומיהו פרוורט?
השאלון הוא כלי למילוי עצמי שפותח במקור עבור מסגרות לא קליניות למשל סטודנטים באוניברסיטה ולא לאוכלוסיות פורנזיות עבריינית-פסיכאטרית , אם כי בשנים האחרונות נעשו בו שימושים גם במסגרות אלה
מטפורות בפסיכואנליזה
במסגרות מחקר לא נעשה שימוש במילה ובמקום זאת משתמשים במילה פסיכופתיה שניונית כדי לתאר הפרעה בה הליקויים הרגשיים נרכשים כתוצאה מגורמים סביבתיים
מהי פרוורסיה ומיהו פרוורט?
על ידי כך התחמק מתהליכי ההתפתחות המאוחרים יותר, והעיד בכך על קונסטיטוציה מיוחדת, אבנורמאלית של האיש