בשנת , נמנה עם מייסדי חברת "ביקור חולים" אשר ייסדה את בית החולים ב הרב מאיר נאם נאום אשר הותיר רושם עמוק בליבם של חברי הוועדה

.

8
הרב קוק והרב יעקב מאיר
הרב שכטר הוא מראשי בירושלים
יעקב מאיר שכטר
חברה זו הסתובבה בבתי הספר, ב"חדרים" ובישיבות, לימדה עברית ועודדה את לימוד השפה
יעקב מאיר שכטר
השרפה פגעה גם בספרייתו של הרב מאיר והשמידה חידושים רבים שכתב על ה, בעיקר על החלקים ו
בין תלמידיו: הרב ישראל מאיר ברנר, הרב - המנהל הרוחני של קהילתו , וכן העורך של ספריו, הרב בצלאל פרידמן

.

יעקב מאיר שכטר
על אותם רבנים שמחפים אותם למרות הכל הוא טוען כי "הם עתידים, בוודאי ובלי ספק, ליתן את הדין"
הרב קוק והרב יעקב מאיר
הרב הצעיר היתנה שיזמינו משקולת של זכוכית, שאינם סופגים מלח, בכדי למנוע תקלה של אונאה במשקל, אולים כיון שהדבר היה כרוך בהוצאה כספית מיוחדת, לא היו החנוונים מוכנים לכך
יעקב מאיר שכטר
ואמנם, במקם גדולתו בתורה שם היו מוצאים גם את צדקתו ואת יראתו הקודמת לחכמתו