והאשכנזים מחמירים בכל זה, שאינם אוכלים בשר בראש חודש, ולא במוצאי תשעה באב דחוי כלומר, שעה אחת קודם סוף זמן תפלת שחרית
תודה ושנזכה לבנין הבית וביאת המשיח במהרה יהי רצון מלפניך השם אלוהינו ואלהי אבותינו שתקבל ברצון את תפילות עמך ישראל שהתפללו אליך בכל הדורות בכל מקום שהוא בעולם ובפרט בארץ ישראל הקדושה ובזכות תפילות אלו תטה את הכף לגאול את עמך ישראל גאולה שלימה בחסד וברחמים וניסים ונפלאות ותשעבד תחתך את הדם שהוא מלכות אדום ואת החלב שהוא מלכות ישמעאל בזכות כל הצדיקים האמיתיים שהיו עד היום הזה ובזכות כל הצדיקים האמיתיים שנמצאים עמנו היום ובזכות הקיווי שאנו מקוים לראות את גאולתך השלימה ובזכות רחמיך וחסדיך אנא השם שלח לנו מייד את אליהו הנביא עבדך ותגלה את מלך המשיח ותמליך אותו על עם ישראל ועל כל העולם כולו אנא השם אל תשיבנו ריקם מלפניך כי בך אנו בוטחים עננו ואל תאחר לישועתך קיויתי השם יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי העובדה שלצום בתשעה באב על דבר שלא ראינו ולא ידענו מספיק קשה בעיננו אבל אדם נבון יש ביכולתו להסתכל על החיים בימנו אנו ולראות את היסורים מחלות קשיים בתחומי החיים די בכך לעורר בנו עצבות ולו ליום אחד ומעידך אדם שהוא בריא ושלם עליו להודות לה" ולשרות בשמחה לשמח אחרים לקרב אותם לה" ובעזרת ה" נזכה למשיח ולבנין בית מקדשנו אני בחור חילוני חי חיים ללא משמעות ומנסה למצוא את הדרך לבורא עולם לאחר חצות היום, מותר לשבת על כסא רגיל

.

12
הלכות ערב תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ומנהגים אלו נזכרו כבר בדברי הגאונים ורבותינו הראשונים, ופשטו בכל ישראל
שאלה: עד מתי מותר להתפלל תפלת שחרית? מהו זמן תפלה
משנכנס אב ממעטין בשמחה — שנת תשפ"א אתמול, ביום שבת קודש, חל ראש חודש מנחם אב
הלכות ערב תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אין רוחצים את הגוף לשם תענוג, אין מסתפרים ואין אוכלים בשר או שותים יין, אך מחצות היום מותרים בהכל אבל שני תבשילים שנתבשלו בקדירה סיר אחת, וכן הדרך לבשלם בכל ימות השנה, כגון מרק ירקות, או פלפל ממולא באורז וכדומה, נחשבים לתבשיל אחד, ומותר לאכלו בסעודה המפסקת
החומרא היא, שלא לטעום ממאכלי השבת, והקולא, שיש להקל לטעום ממאכלים אלה וכן נוהגים ברוב המקומות, שהמנינים הקבועים לתפלת שחרית הם בתוך ארבע שעות מזמן זריחת החמה

אך היום דגים יקרים יותר מעוף.

6
הלכות ערב תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
מה הדין לגבי אכילת בשר בסעודת מצווה זו? השנה אין השבוע שחל בו
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
החל מראש חודש אב לא כולל היום עצמו , אסור לאכול בשר ועוף, ואילו דגים מותר אני מבינה את טעם האיסור בזמנים קודמים, שבשר ועוף באמת היו יקרי ערך
סעודה מפסקת — נוהגים לאכול סעודה רגילה קודם מנחה ואחר מנחה את הסעודה המפסקת
ובסעודה שאוכלים לאחר מכן בסמוך לתענית בודאי שאסור לאכול בשר שרבי יהודה ברבי אלעאי היה נוהג לאכול פת חריבה יבשה במלח, ויושב בין תנור לכיריים מקום הבזוי שבבית , ושותה עליה קיתון של מים, והיה נראה כמי שמתו מוטל לפניו

למורגלים בעישון, מותר לעשן בצנעה החל מחצות היום.

3
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אנשים חולים או זקנים יעשו שאלת רב
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
הלכות ערב תשעה באב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
נכנסתי לקרוא קצת מידע על תשעה באב ומצאתי את עצמי דומע ואני שואל את עצמי למה אני עצוב למה אני בוכה והתשובה היא בגלל שאני מאמין לכל מה שכתוב בכתובים שלנו העם היהודי ולמרות הכל אני ממשיך לבחור בדרך הלא נכונה