היקף מלבן במלבן, כמו במקבילית, צלעות נגדיות שוות זו לזו לכן היקף המלבן הוא סכום צלעות סמוכות כפול 2 כלומר, אם מידות יחידת שטח אחת הן מטר אחד לאורך ומטר אחד לרוחב, אזי יחידת השטח היא מטר x מטר, או מטר בריבוע או מטר רבוע
תרגיל אורכן של שתי צלעות במקבילית הוא 4 ו 7 מטר תרגיל 8: נתון היקף משולש שווה שוקיים היקף משולש שווה שוקיים הוא 20 ס"מ

צד אחרון זה נקרא בסיס.

חישוב היקף מעגל
שטח הריבוע הוא מכפלה של אורך צלע ולא משנה איזו הרי כולן שוות באורכן בעצמה
חישוב שטח משולש
למשל, בקטע הישר הבא ניתן לחבר עד 5 קטעים של יחידת אורך אחת, לכן אורך הקטע הישר הוא 5 יחידות אורך
חישוב שטח משולש
תרגיל אורך צלע בריבוע היא 10 ק"מ
משולש קהה-זווית הורדת גובה מקודקוד B מחלקת את המשולש לשני משולשים ישרי-זווית באופן זה מחצית הבסיס מחושב באמצעות: ייתכן גם שרק ערך הגובה והזווית של קודקוד שמול הבסיס ידוע
נבדוק מצב שבו הצלע הקטנה היא שוק המשולש תרגילים 3-4 הם תרגילים לחישוב היקף משולש שווה צלעות ומשולש שווה שוקיים

חשבו את אורך צלעות המשולש.

2
היקף משולש
מה שמוסבר גם בסרטון למעלה
חישובי היקף ושטח
פתרון במשולש זה יש 3 צלעות שוות באורכן שסכומם 15 ס"מ
חישובי היקף ושטח
בחישוב גודל של שטח נספור כמה פעמים ניתן לרצף את השטח שיש למדוד את גודלו ביחידות שטח קטנות של יחידת שטח אחת