מקור נוסף לתרומות היו האגודות למען האוניברסיטה העברית, שבין השאר שלחו ספרים לטובת ספריית האוניברסיטה - ספרים שהועברו לספרייה הלאומית בין הארכיונים האישיים הנמצאים בספרייה ניתן למנות את אלה של , , , , , , , , , ורבים נוספים
ניהול הספרייה, שנוסדה ב- על ידי ארגון , היה נתון שנים רבות בידי כנאמן, ולא בידי גוף ציבורי לאומי שיתוף פעולה זה הוליד את המיזם "הספרייה האירופית המקוונת" , פרויקט שמאגד את מרבית הספריות הלאומיות של היבשת, למעט

כעת זמן ההמתנה הממוצע עובר לעיתים נדירות את שלושים הדקות.

24
קטלוגים
בעקבות קבלת "חוק הספרייה הלאומית" , הוגדרה הספרייה באופן רשמי כ"" עד קבלת החוק היא הייתה ספרייה לאומית רק
חוק הספריה הלאומית
היחס בין הגברים והנשים שמבקרים בספרייה הלאומית נחלק כמעט שווה בשווה, הן בקומת הגן העליונה והן בקומת המחקר
קטלוגים
בימי , עם ניתוק הדרך אל , נותק גם קמפוס האוניברסיטה העברית והספרייה הלאומית שבו, מהעיר ירושלים
הוועדה המליצה להפוך את הספרייה ל בבעלות של המדינה 50% , האוניברסיטה העברית 25% וגופים נוספים, להקצות לה תקציב ייחודי ולתכנן מבנה חדש המתאים לצרכים הנוכחיים של הספרייה על אף חשיבותו של הבניין בתולדות הארכיטקטורה הישראלית, סובל הבניין במשך שנים מהזנחה
משנת עברה הספרייה הלאומית של צרפת תקופה של שינויים חשובים ניתן למצוא שם גם שלושה חללי תצוגה: גלריה מזראן - עבור תערוכות נושא, הגלריה לצילום המוכרת גם כגלריה מנסר והקריפטה - המיועדת להצגת תערוכות קטנות

בנוסף, לספרייה הלאומית ועדה טכנית משותפת וועדה לניקיון וביטחון.

7
הספרייה הלאומית של צרפת
ב- אוחדו שתי הספריות בפונטנבלו
חוק הספריה הלאומית
הרעש התקשורתי נחלש, אך חלק מהביקורת נותר עדיין תקף
הספרייה הלאומית
היא עברה התפתחות משמעותית תחת , ונפתחה לציבור ב-